Nye Microsoft Edge Er Lansert

Bookitlab er en onlinebasert software for laboratorieadministrasjon. Målepåle tjeneste, måler nettverks-kvalitet og -ytelse. Innlogging til printløsning hos NMH for studenter og ansatte. System for administrasjon av prosjekter som UNINETT Sigma koordinerer. Logos er et verktøy til kartlegging av lesevansker og utredning av dysleksi. Literate dysleksitester er utviklet for å avdekke lese- og skrivevansker hos barn, ungdom og voksne.

  • Stikkprøven tar utgangspunkt i en kasse som er ferdig verifisert og har status “Klar for ferdigstilling” eller “Klar for overføring” i EVA Jobbstyring.
  • Vi har allerede sett på hvordan touch blir i Windows 10.
  • Dersom du etter prøveperioden ønsker å oppgradere til fullversjon med en tom database, må du gjennomføre bestillingsprosessen for XS Office på nytt.
  • Når du følger opp/kommenterer en sak, kan du også legge ved vedlegg.

Hver oppgave har egne innstillinger for påminnelse. Se Min side – Mine innstillinger for informasjon om hvordan du setter standard påminnelse for nye oppgaver. For å opprette en oppgave for en annen ansatt, oppretter du en oppgave som vanlig, men velger en annen ansatt enn deg selv under feltet “Ansvarlig”.

Opprette En Ny Ressurs

Lesehistorikken oppdateres dersom du laster ned dokumentet, eller velger forhåndsvisning. Lesehistorikken holder også oversikt over hvor mange ganger et dokument har blitt lastet ned. Søk etter dokumenter opprettet av en bestemt bruker. Velges dersom du ønsker å søke etter dokumenter som ikke er synlig i dokumentarkiv. Viser kjøreturer med antall passasjerer som er “større eller lik”, “mindre eller lik”, “lik” eller “forskjellig fra” en angitt verdi. Viser kjøreturer med kjørelengde (målt i antall kilometer) “større eller lik”, “mindre eller lik”, “lik” eller “forskjellig fra” en angitt verdi.

Planlegge Samtaler For Andre Ansatte

Du kan klikke på denne teksten for å komme til liste over alle kunngjøringer. “Samhandling – Ressurser” viser liste over organisasjonens ressurser for fellesbruk. Dette kan brukes til å holde oversikt over tilgjengeligheten til for eksempel møterom, projektorer og firmabiler, samt til å administrere utleieobjekter. Du kan opprette ressursbookinger for andre ansatte. Disse vil automatisk komme frem i kalenderen hos den ansatte som ressursbookingen gjelder for. Du kan også endre dllkit.com/nn/dll/zlib1 på ressursbookinger du har opprettet for andre ansatte helt til den ansatte selv har vært inne og lagret den samme ressursbookingen. Etter dette vil du ikke ha anledning til å endre på denne ressursbookingen.

Disse vil automatisk komme frem i avtalelisten og kalenderen for den ansatte som er tildelt avtalen. Du kan også endre på avtaler du har opprettet for andre ansatte helt til den ansatte selv har vært inne og lagret den samme avtalen. Etter dette vil du ikke ha anledning til å endre på denne avtalen. Du kan også opprette en ny oppføring av forhåndsdefinert type ved å klikke inne i ruten for den dagen oppføringen skal gjelde for. I dagsvisningen kan du også klikke direkte på klokkeslettet oppføringen skal starte på .